Regler vedrørende krage-, skade-, due- og rævejagt i samarbejde med Taastrup Jagtforening og Høje Taastrup Kommune.

 

For at kunne deltage i fællesjagterne skal du/der:

 • Være medlem af Taastrup Jagtforening eller Taastrup Jagtforenings venner
 • Have gyldigt jagttegn
 • Være i besiddelse af grønt ID-kort udstedt af Taastrup Jagtforening
 • Være egnet apporterende hund til stede

 

Under jagten skal/må du:

 • Overholde jagtloven
 • Tage hensyn til andre som benytter områderne – luk geværet op – tag patronerne ud og fortæl gerne du kommer fra Taastrup Jagtforening, som i samarbejde med Høje Taastrup Kommune prøver at reducere antallet af skadevoldende vildt på visse kommunale grønne områder
 • Henvise til vagthavende i Vestegnens Politi er gjort bekendt med jagten, hvis du bliver kontaktet af politiet under jagten
 • Kun færdes med synligt gevær på de tildelte områder ( husk derfor etui )
 • Opsamle afskudte patronhylstre

 

Efter jagten skal du:

 • Give den ansvarlige kontaktperson besked om nedlagt vildt og hvor mange skud der er afgivet – benyt sms hvis du har forladt fællesjagten tidligere end aftalte tidspunkt for ophør

 

Husk:

 • Jagten på de kommunale områder kun må foregå med haglgevær og kraftigt luftvåben (5,5mm)
 • Pas nu godt på ved skudafgivelse – det er offentlige områder hvor der færdes mange mennesker foruden dig
 • Hvis du møder et dyr i nød du ikke selv kan håndtere så ring til Dyrenes Vagtcentral på tlf. 1812

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/