Riffel skydning.

  83061.gif

I Taastrup  Jagtforening ser vi det som vores formål med riffel aktiviteterne, at skabe  muligheder for vores medlemmer og gæster  , at forberede sig til riffeljagt.

Dette gælder  lige fra den nybagte jæger, der skal aflægge den obligatoriske riffelprøve over  den jævne danske bukkejæger , til entusiasterne der genlader egen ammunition -  til dem der dyrker  jagtfeltskydning eller tager på jagtrejser under fremmede himmelstrøg.

Vi har plads til alle! 

Taastrup jagtforening benytter riffelbanen på skydebane vest anlægget ved hovedgaden 610 - 2640 Hedehusene. Der køres ned ad grusvejen og under viadukten og der hvor vejen drejer 90 grader venstre om køres der lige ud og riffelbanen ligger lige bag det røde hus.

( Flugtskyde banen ligger for enden af vejen hvis man drejer venstre om )

Vi kan åbne op  til max 8 standpladser / skiver , og der kan skydes på 100 M. bane.  200 M.  banen skydes der på andre datoe end dem vi har, og vi kan derfor ikke skyde på 200 M. på samme dag. Der er adgang til , at skyde på  indskydningsskive og bukkeskiven til obligatorisk riffelprøve. Vi tilbyder også at afholde det obligatoriske riffelforløb som skal gennemføres inden selve riffelprøven.

Til dette forløb som koster 150 kr i 2021 skal man også tilmelde sig - se på nedenstående tlf. numre.  Hvis der skal indskydes riffel er det ikke med prisen som er 80 kr for ikke medlemmer og det kræver noget mere tid.

På skydebanen  råder vi over en indskydningsbænk, samt et par bukke til fast anlæg.

Husk evt. selv  at tage jeres egen skydestok med eller en bipod eller noget andet som ønskes.

Afskudte patron hylstre ønskes hjemtaget af skytten selv.

På banen er der  altid en skydeleder eller en riffel instruktør uddannet af Danmarks Jægerforbund  tilstede , således at riffel prøveaspiranter og andre kan træne under lovlige og  forsikringsmæssigt forsvarlige forhold. De vil endvidere kunne være behjælpelige  med assistance i forbindelse med indskydning , forbedring af skydeteknik , våbenbetjening og våben vedligehold.

For de der er  interesserede, kan der skydes mærkeskydninger efter reglerne i Danmarks  Jægerforbund.

Mærkeskydning  aftales nærmere med dem der har vagten på banen.

Skydebanen har åbent : Se under kalender her på websiden.

Hedehusene fløng skyder på nogle andre datoer som kan ses her : http://jagtforeningen.com/riffeludvalget/

 Obs. Sidste indskrivning vil altid være mindst 1  1/2 time før lukketid om sommeren. Om vinteren er det 1 time før solnedgang.

Der kan laves firma skydning efter aftale , samt private skyde arrangementer , men kun efter aftale med riffelinstruktører.

Pris medlemmer  i 2021. = 60 kr. 

Pris ikke  medlemmer i 2021. = 80 kr.

Der kan nu betales med mobile pay ved indskrivning

 Vi ses!

 Med venlig hilsen

Riffeludvalget i Taastrup  Jagtforening .

Evt. spørgsmål kan rettes  til Michael på tlf. 41 94 62 62 - efter kl. 17.00.

 

 

 

 

 kort_skydebane_600_x_435.jpg

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/