Referat fra generalforsamlingen i 2019 -  kan blive tilsendt til medlem hvis det ønskes , og efter henvendelse til bestyrelsen.

 

Generalforsamling fra D. 14/4 – 2016.

Referat:

Torben Hausig byder velkommen til de fremmødte, og vi skal have valgt en dirigent, samt referent.

Punkt 1. Valg af dirigent blev Michael Walløe valgt, og Arne Pedersen som referent valgt.

Punkt 2. Ja så er der gået et år igen. Et år siden den famøse generalforsamling sidste gang med fornemt besøg fra Jægerforbundet, og det sker jo nok ikke i dag. Jeg og foreningen hører absolut intet fra Kreds 7 eller Jægerforbundet så alt er som det plejer og reelt er vores kontingent efter min opfattelse totalt spild af penge.

Vi har dog fået en god og konstruktiv dialog i gang med Jens Bjerge som ser helt upartisk på sagerne hernede på Skydebane Vest, og tak for det. Tom fortæller jer lidt om dette i hans beretning under Skydebanevest udvalg osv.

Jeg var jo som bekendt inviteret til et ”formands møde” i efteråret med deltagelse af Jægerforbundet samt kommunen. Det viser sig som forventet, at være fuldstændigt formålsløst da Dan Goldman og HF. ikke havde noget som helst at byde ind med, ud over en forsikring om, at de nu kun ville være til stede hver anden mandag. Jens Bjerge forsøgte at tale lidt fornuft ind i debatten dog uden held . Personligt er jeg helt stoppet med at reflektere på de mange provokationer fra naboer og prøver i stedet at snakke med Palle Olsson om tingene i det omfang det er muligt,  da jeg opfatter Palle som et fornuftigt væsen. Jeg vil bede jer andre i foreningen samt bestyrelsen om ligeledes ikke at lade jer provokere af naboer, men henvende jer til kommunen og Jens Bjerge i stedet hvis det påkræves.

Johnny har fået fin gang i hans bueafdeling og har senest fået 10.000 kr. fra Jægerforbundet, samt 25.000 kr. fra Tåstrup Kommune. Det går som sagt stille og roligt fremad, og det ser man heldigvis positivt på i kommunen samt Hedehusene idrætscenter.

Hunde afdelingen kører lidt for nedsat blus som jeg forstår det, men lever stadig. Søren fortæller lidt om det i hans beretning.

Riffel afdelingen og Arne og hans folk kører den suverænt, men der er nogle ændringer på vej derude, og det kan han selv fortælle om. Tak i øvrigt for arbejdet med vores ny hjemmeside.

Vi har igen i år netop holdt et Oldboys stævne med stor succes, med det faste hold dvs. Tom og Niels som servitricer, og Preben som kok og mig som skriver karl, vi har stævne allerede i Maj da vi er værter for LM. I Skeet.

Jeg vil gerne rette en personlig tak til Tom, som har været en trofast støtte igennem årene hvor jeg har været formand og tak til alle jer andre fordi i tager del i arbejdet med vores forening.

Til sidst vil jeg blot sige, at hvis nogen har lyst til at prøve kræfter med formandsposten trækker jeg mig. Det er også muligt, at der skal nye kræfter og ideer til det bestemmer i der er mødt op her i dag.

Dette var ordene fra mig og vi forsætter med Tom.

Tom:

Skydebane vest udvalget med Jens Bjerge har været her, og kigge lidt og vil gerne have tingene i orden. Vores containere bliver flyttet uden beregning, og de vil gerne have dem beklædt med træ – så nu får vi se om det skal gøres. Skilte med skydning ændres, så der også kommer bueskydning på skiltet. Der kommer kun 1 P-skilt op ved skoven. Hvem ejer flagstangen - den kan vi bruge i fællesskab. Der skal være formandsvalg i skydebane vest udvalget. Henrik Pangel er svær at få i gang med projekter. Der er diskussion med miljøgodkendelse af skydebanevest baner. Der skal laves støjberegninger, og i bedst fald kan skydetider udvides, men lad os nu se hvad der sker. Der er i krage og skade aftalen med kommunen, skudt 3 krager og 22 skader og 7 duer på 13 jagter og med 81 skud. Der er ingen der har fortalt mig, at der har været drevet regulering i kommunen, men det har der og det var HF. Der har fået lov til det. Så nu søger vi regulering til næste sæson.

Råge regulering har kommunen fået afslag på. Der har været noget regulering på tamduer i en baggård ved Tåstrup hovedgade, som har været plaget af duer, pga. der er et pizzarier der.

Jeg som næstformand vil takke Torben for, dit store arbejde i klubben, samt alt det arbejde med at lave nyt køkken, og strøm og ny ovn sat op og andre renoverings opgaver. Det skal da gerne meldes ud, at klubben ønsker alt den hjælp den kan få med arrangementer mv. Husk at hvis noget aflyses skal det meldes ud, til skydebane vest udvalget og Jens Bjerge.

Søren:

Hundetræning kører lidt langsomt, og vi mangler hjælpetrænere som er et problem at få fat på. Så vi mangler hjælpere til hundetræningen. Dansk retrieverklub kommer her og træner hunde med os – så det er godt. Husk hvis retrieverklubben ikke kommer til træning skal der meldes afbud til mig og klubben. Måske skal vi opkræve lidt betaling, for dem der selv træner hund om søndagen. Vi skal huske, at søge tilladelse til at bruge en dummy skyder.

Arne:

Det går fornuftigt på riffelbanen, og vi har et godt samarbejde med skytteforeningen, men vi har dog på det sidste stødt ind i lidt problemer. Vi har grene liggende på tværs af skydebanen der gør, at vi kun har en bane vi kan skyde på 200m på, og det er lidt ærgerligt for dem der spørger om de kan skyde på 200 m, og vi kun har en bane fri. Ydermere er gangstien så mudret, at man skal have gummistøvler på selv om sommeren, for ikke at få våde tæer og jeg har bedt skytteforeningen om at få noget grus på stien, men det har de ikke tid og råd til. Samtidig er volden vi skal op og ned af, når vi skal mærkere vores skydeskiver så fedtet, at man nemt kan ryge på røven når man skal frem og tilbage. Der har jeg fået at vide, at der kommer en trappe op, men den har jeg endnu ikke set, og jeg har spurgt mange gange ind til disse ting, og nu svarer skytteforeningen så ikke mere på mine mails, så min taletid er nok opbrugt nu, og jeg må tage en pause for ikke at blive uvenner med dem. Der kommer også folk fra Greve jagtforening, og der er blevet ringet fra lejre jagtforening omkring skydetider og 200 m skydning. Så alt i alt lidt positive ting trods alt. Vi prøver også at se, om vi kan stable lidt firmaskydning på benene. Sidste skydedag var der da 9 og skyde – så fint med det. Fremadrettet skal skytteforeningen have en container op, nede til højre ved skydeskiverne til opbevaring af skydeskiver og andet, samt en container ved deres hus bag det røde hus. Den skal bruges til opbevaring af mindre ting i den, så deres klubhus kun bliver for deres medlemmer. Politiet har bedt om oprydning i deres klubhus, samt der skal være alarm på hele huset. Så på den lange banen kommer vi ikke til, at have adgang i deres klubhus hvis ikke de selv er der. Så hvis man evt. bliver medlem af deres klub kan det være, at man kan få adgang til deres wc hvis ikke de selv er der, men det ser vi på når der sker mere i sagen. Hilsen Arne, Michael, Rory.

Johnny:

I bue afdelingen går det stille og roligt. Der har været et firma arrangement som har været positivt.

Til 1 maj skal vi til Tåstrup kommune og lave noget god PR. Der har været op til 20 skytter og skyde i Hunters game og vi håber, at vi kan skyde der igen til vinter. Det lykkes med ansøgning til jægerforbundet, hvor vi fik 10.000 kr. i tilskud.

Punkt 3. Niels regnskab blev fremlagt og blev godkendt uden anmærkninger.

Punkt 4. Vedrør DFF. Har vi ikke glæde af dem mere og de tilbyder reelt kun jagtskydning og desuden har vi har ingen glæde af at være medlem af endnu et jægerforbund. Der ønskes, at vi melder os af deres forbund. Det blev vedtaget, at vi melder os ud d.1/1-2017  - Og at deres titel på webside og vedtægter fjernes 1/1-2017.

Vedrør vedtægter blev de gennemgået og der blev stemt, at de forbliver uændret.

Vedrørende oprettelse af en Taastrup flugtskytteklub. Det lyder positivt – så det vil vi arbejde på.

Torben: Man behøver ikke nødvendigvis, at være medlem af Taastrup jagtforening for at blive medlem af skytteforeningen. Andre skytter kan også blive medlem.

Tom: Hvis vi kan få flere ind i klubben, har de også betalt til DJ.

Vedtaget at der arbejdes på oprettelse af en skytteklub.

Punkt 5. Vedrør kontingent blev der vedtaget, at det forbliver uændret.

Punkt 6. Torben Hausig blev genvalgt for 2 år, men som han siger: Hvis der er nogen der ønsker at prøve kræfter med formandsposten, skal de da være velkommen.

Punkt 7. Jens Pedersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

Punkt 8. Arne Pedersen og Johnny Gurskov blev valgt som bestyrelses suppleanter for 1 år.

Punkt 9. Arne Pedersen og Arne B. Mortensen blev valgt som revisorer

Michael Walløe og Søren Sørensen blev valgt som revisor suppleanter.

Punkt 10. Eventuelt:  Niels fremhævede Torbens store arbejde i klubben, og fremlagde et gavekort til ham, så ham og konen kunne komme ud og spise en god middag.

Ligeledes fik Lisbeth vin mv. for sin hjælp med regnskabet.

Hvad skal vi gøre når de gamle her i klubben stopper? Der ser ikke ud til, at der er nogle unge der vil ind  i bestyrelsen, og tage kampen op med de opgaver der ligger og skal laves.

Torben:  Vi har fået tilsagn fra en dyrlæge som gerne vil komme, og afholde et foredrag og som nok skal afholdes her sidst i maj.

Michael Walløe takkede general forsamlingen af, og takkede for god ro og orden.

 

Referent: Arne Pedersen.

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/